जीवनावर मराठी स्टेटस | Best marathi shayari on life

  आज मी तुम्हाला जीवनावर मराठी स्टेटस या वरती सांगाय्चा आहे.आणि जीवनावर मराठी स्टेटस या चा संगी संगी marathi shayari on life या वर‌ पन तुम्हाला सांगील.
जर तुम्हाला आमचा हे जीवनावर मराठी स्टेटस‌ आवळतो तर तुम्हीं आमचा मराठी स्टेटस प्रेरणादायी याला‌ पन‌ एक धाव पहा. इथे तुम्हाला जीवन मधी जेवा तुम्ही आशा छोडुन देते त्याचा साठी तुम्हाला कसा वागायचा या वर आमनी आमचे विचार ठेवले आहे. मी आशा ठेवतो का तुम्ही एक धाव तेला पहा आणि तुमचा मनात जे काही येतो त्याला वाचुल ते तुम्ही आमाला सांगा.

जीवनावर मराठी स्टेटस

जीवनावर-मराठी-स्टेटस

लोकन चे विचार फकत आणि फकत पलंगा सुधून ज राते
महनूनच लोकान ला मीरा चा प्रेम केवहा पन माहिती नाही पडला

Shayartalk

असातर आपु प्रत्येक चित्रात आपली खास आठवणी लपवतात,
परंतु जे चित्र आपाला माहिती नाही अस्ते तसे जेवा खेचले जाते
आपूण सघलेन पेक्षा तेच चित्राला पाउन सनी सर्वात जास्त हस्तात

Shayartalk

जीवनाचे दुसरे नाव ज अपूर्ण आहे
जर तुमची सगड़ी इच्छा पूर्ण होउन जाइल
मग तुम्ही कोणची वस्तु ची तमन्ना ठेवणार

Shayartalk

जीवनावर मराठी स्टेटस text

जीवनावर-मराठी-स्टेटस

हे च गोष्ट ची समस्या आहे का
लोक चांगले राहिचा नाही
चांगले दिसायचा प्रयत्न करते

Shayartalk

marathi shayari on life

जीवनावर-मराठी-स्टेटस

जो तुला छोडून चाल्ला गेला आहे
तू तेची वाट काय घेयला पाते आहे
जर गोष्टी फकत स्वार्थाची आहे
तर अशी गोष्ठ करतो ज का आहे

Shayartalk

अशे प्रत्येक क्षमता वर प्रश्न येतो
ज्यामध्ये दोन मूर्ख त्यांचा
आई वडिल आणि घर सोडण्याची प्रयत्न करतो

Shayartalk

मराठी स्टेटस जीवन

जीवनावर-मराठी-स्टेटस

याला मीं खेळ नाहि सांगु तर काय सांगू
की जीवन घेवाला एक धाव आईचा उदारातुन यावे लागते
आणि दूसरी धाव दफनात जावाला लागते

Shayartalk

जीवनावर-मराठी-स्टेटस

काम आणि मानव ही दोना संगी प्रेम होनाचा
महत्व आहे
हे आयुष्य फकत एक व्यक्तिच्या मदतीने थोड़ चालतो

Shayartalk

जीवनावर-मराठी-स्टेटस

इकळे नाही कोण्याचा चेहरा दिस्तो
नाही त्याचा हृदय दिस्तो
नाती जोडण्या साठी येथे
फकत बेंकात पैसे दिस्ते

Shayartalk

नविन मराठी स्टेटस

जर तुम्हाला‌ इत परंत हे आर्टिकल आवळला आहे तर तुम्हीं आमचा दूसरे विचाराला‌ marathi shayari पन एक धाव पहा. इथे तुम्हाला आमची आजुन नवीन मराठी शायरी भेटील आणि तुम्ही हे मराठी शायरी एक धाव वांचा आणि तुम्हाला ते कसी वाटली ते पण माला तुम्ही सांगा.

मग तो बाजार राहिल का जीवन
पहिली दृष्टिक्षेपात प्रत्येक्जण चांगले दिसण्याचा प्रयत्न करतो

Shayartalk

जीवनावर-मराठी-स्टेटस

 अथरूणावर झोपण्या साठी कोणालाही धर्म ची चिंता नाही
किंवा जेवा गोष्ठ inter-cast लग्नाची येती
तेवा तर सघडे अशे समूर बघतात
जशा की आपूननी कोनाला मारून टाकला आहे

Shayartalk

जीवनावर-मराठी-स्टेटस

माहिती नाही अशी वाइट आणि घान विचारसरणीला
समाजात काय घेयला ठेवते
जिथे स्त्रियांचे फकत ५ दिवसाची अश्कतापणामुळे
तीला अस्पृश्य सांगते

Shayartalk

मराठी स्टेटस आयुष्य

जीवनावर-मराठी-स्टेटस

आपले वातावरण किती हास्यास्पद आणि विचित्र आहे
जिथे जीवनातील सर्वात मोठे विचार आणि गोष्ठ आपल्या क्षमतेनुसार नाही
उलट जातीकडे बघून घेते 

Shayartalk

हे आरसात पाउन लोक चहेरा कोणाला दाखवाते
जर प्रेम असंत शरीरा पासुन तर शरीरात ला काय घेयला पेटावते लोक
किती मूर्ख आणि निर्लज्ज आहे इथे सघळे
की सर्व काही बनून शकनार किंवा मानुस नाही बनून शकत

Shayartalk

प्रेम हे हमेश पासून पाक ज होता
आणि ते निसता लोकांचे हेतू ज होते
जे केवळ पाक नाही होते

Shayartalk

मराठी डीपी स्टेटस

आयुष्यात असे लोक किती मूर्ख असू शकतात माहिती नाही
प्रेमात तेंचा अपयश काय झाला
स्वताचा जीव घेयला चाल्ले जाते

Shayartalk

माहिती नाही परंतु का लोकांना स्वताचा आयुष्यापेक्षा
दुसरेंचा आयुषात काय झाला
त्याची गोष्ठी लावचे मजे येते

Shayartalk

जीवनावर मराठी स्टेटस

जीवनावर-मराठी-स्टेटस

लोक विचित्र जीवन हे जगात जीवते आहे
दारू चे बारा जवळ मानसे कमी नाही होते आहे
आणि पुस्तकांच्या कॉलनीत कोणीही पाय ठेवत नाही

Shayartalk

रॉयल मराठी स्टेटस

जीवनावर-मराठी-स्टेटस

काळी कार हाईला पाईझेल
काळे कपडे हाईला पाईझेल
पण जर ती गोष्ट सुरतची असेल तर
ती कोणालापन काळी नोको हाईला पाईझेल

Shayartalk

घाव एवडे जासत नाही होते
किंवा तो घाव देवा वाला हाथ आपला ज जवळचा कोणी तरही होता

Shayartalk

marathi shayari on life

जीवनावर-मराठी-स्टेटस

ती व्यक्ती आम्हाला नावाने हाक मारतो होता
कदाचित आमची हाजुन त्याचा बरोबर चांगली ओळखाल झाली नाही

Shayartalk

मग ते पक्षी असोत किंवा स्वपने
त्या मोकळे च छान दिसते
पिंजरात त्यांची असीच मृत्य हउन जाती

Shayartalk

जीवनावर मराठी स्टेटस

प्रत्येक माणूस शिकतो
प्रत्येक माणूस विकतो
एक क्षण जगण्यासाठी प्रत्येक क्षण मरतो
मृत्यूला का घाबरत आहे, घुटमळून हे जगत तू का जगत आहे
उद्याचा आवाज घेऊन तो प्रत्येक श्वास घेतो.
हे जीवन, हे जीवन,
हे जीवन आहे का ते पापा ची शिक्षा आहे?

Shayartalk

हे जगत फकत आई वडिल ज तुम्हाला प्रेमानी
जेवन जेवाडनार
आणि दूसरे तोज जेवनाचे सघड़ टुकड़े घेउन पळुन जानार

Shayartalk

मराठी स्टेटस attitude

मित्रांनो इतके स्वार्थी होऊ नका
कोना संगी आणि असा नौका वागा की
आपल्या पायरेला कोणताही डाग किंवा देऊ नाही

Shayartalk

का आपून तेनला छोडून देते जो आपला हेतू साठी
आपला संगी रातों
आपला साठी वाइट हेतु ठेवनार
फकत बाहेर थून ज चांग्ले दिसतो
आपून लक्ष्य नाही देते
किंवा हे ह्रदयविकार करणारे अनेकदा ह्रदयरोगी असतात

Shayartalk

marathi shayari on life

जीवनावर-मराठी-स्टेटस

हे रंगी भितही एकली वाटते
जेवा तेंचा वर आपले प्रियजनाचे चित्र नसते

Shayartalk

या कठोर काळात माणुस ची ओळख पटली पाहिजेल
जरी काही करता येत नसेल तरीही

मनापासून एखाद्याच्या जीवनासाठी प्रार्थना कराइला पाहिजेल

Shayartalk

मराठी स्टेटस आयुष्य

पुस्तके अशा प्रकारे वाचल्या पाहिजेल
जिथे आपली कथा परीक्षेच्या अधीनात नाही
भविष्या चे पानांवर लिहाला पाहिजेल

Shayartalk

आता नाजूक डोळ्यांचे वजन काढा
हे जीवन सुंदर आहे,

फक्त आपल्या स्मित्याने तेला उजळ करुन टाका

Shayartalk

ही एकमेव गोष्ट आहे जी जीवनाला सुंदर बनवते
मृत्यूच्या छायेत राहून पन रोज सकाळी हस्ता राहेचा

Shayartalk

  मी आशा ठेवतो का तुम्हाला आमचा हे जीवनावर मराठी स्टेटस आणी marathi shayari on life वर आमचे विचार आवळील आणी जर तुम्हाला आमचा हे जीवनावर मराठी स्टेटस आर्टिकल बदल काही त्रास झाला असल तर तुम्ही आमाला सांगा आणि लवकारत थून लवकर त्याचा उपाय आणिल का तुमचा विचार आमचा साठी खूब ज महत्वपूर्ण आहे. 
धन्यवाद

Spread the love

Leave a Comment