25+ मराठी शायरी प्रेमाची | मराठी लव शायरी

    आज मी तुम्हाला मराठी शायरी प्रेमाची  या चा वरती शायरी सांगायचा आहे याचा संगी संगी मी तुम्हाला मराठी लव शायरी वर पण शायरी सांगिल. जर तुम्हाला आमचा हे मराठी शायरी प्रेमाची आवडील तर तुम्ही आमचा जीवनावर मराठी स्टेटस पण एक धाव पहा मी आशा ठेवतो का तुम्हाला आमचा तो प्रयास पण आवडील.

मराठी शायरी प्रेमाची

मराठी-शायरी-प्रेमाची

या फुलांना मी तुमची प्रशंसा काय केले
मला न विचारता ज माझ्या प्रेमाची पुष्टी तुला करून दिली

Shayartalk

मराठी-शायरी-प्रेमाची

अशा प्रकारे या हृदयाची दुरुस्ती होउन जाए
माझा संगी नाही किंवा माझा प्रेमा संगी तीला प्रेम होउन जाए

Shayartalk

या जे तूझे डोळे तुजा सुंदरा वर येवळा गर्व करते
देवाची शपथ हे च माला तुझा संगी प्रेम कराला लाचार करते

Shayartalk

मराठी लव शायरी

मराठी-शायरी-प्रेमाची

शरीराला तो छोडून दिल तुम्ही
तुमचा संगी जे आठवन होती तीला नाही
प्रेमाचे हे ऋतु मधे असा पाउस इल
का तुम्ही छत्री घेउन जाईल तरी वल्ले होउन जाईल

Shayartalk

मराठी-शायरी-प्रेमाची

कोणाला माहिती प्रेमात का रात्रिचि ज निंदा होती
प्रेमाचे शहर मधे तर सकाळ पण ते चंद्र संगी होती

Shayartalk

तिला साडीमध्ये पाहून हे हृदयला वेड लागुन जातो
मी काय बोलू, मला काहीही समजू शकत नाही
आणि राहेल सुरेल काम तेंचा हे स्मित पूर्ण करून देते
मग काय मोका-ए-घटनेवर आमचा किस्सा संपुन जातों

Shayartalk

मराठी लव स्टेटस

कोण म्हणतो की तो आपल्यावर चिडला आहे
तो आपल्याला नाही बगतो या पण तेंचा आपाला बगायचा अंदाज वाटतो
असातर आपुन आंधरयाथुन खूप घाबरते
पण जर तो दिवा तेज विझाविल तर खूब छान वाटीतो

Shayartalk

मी लवकरच तुम्हाला भेटील आपली एक खास भेट होईल
स्वप्नांवर आपन संगी फिरायला जाईल
जिथे फक्त आनंदाचा पाऊस येनार

Shayartalk

काश
माझी झोपला देव तुझा स्वप्नां संगी सजून दे
आणि दररोज सकाळी आम्हाला या झोपे पासून फकत तुज उठवाला येई

Shayartalk

प्रेमामध्ये एक नजर का सर्व संसार आहे हे कोणाला माहित
अहो, इश्कचा शहरात तर प्रत्येक कारस्थानही मोठ्या प्रमाणात केली जाते

Shayartalk

मराठी शायरी प्रेमाची

 जर तुम्हाला इथ परंत आमचा हे मराठी शायरी प्रेमाची आवडली आहे तर तुम्ही आमची दूसरी नवीन शायरी बघायला मराठी love शायरी या वर जावा. आमचा हे सर्व प्रयत्न वर तुमचे विचार आमचे हे शायरी वर आम्हाला सांगा जेथून आमहला माहिती पडणार का आमचा प्रयास कसा वाटला तुम्हाला. प्रेमला तुम्ही कितीही लपावाय्चा प्रयत्न करा पण तेला तुम्ही लपाव नाही पाइल आणि याचा वर्ती आता तुम्हला इथून शायरी वाचायला मिळेल.

आता काय सांगयचा तुम्हाला का
तुमचा संगी केवळा प्रेम झाला आहे
किंवा एवळा समझुन घेवा की
तुमचा संगी एक भेट पूरी होनाचे आगोदर
देवान पासून तुमचा संगी दूसरी भेटची विनती करावा लागले आहे

Shayartalk

महेबुबाची मधुरता गुड सारखी होईला पाईझेल
जे प्रेमाचा संगी संगी आपला आरोग्यचा पण बरोबर काळजी ठेवे

Shayartalk

जर आपले व्यक्तित्व विसरण्यासारखे असेल तर
तर माझ्या प्रिये
हे हृदयाला तुझावर इतके प्रेम कधीच येत नाही

Shayartalk

मी तुमच्या गुणवत्तेच्या बाबतीत नेहमीच चुका करतो
किती वेळाही भी तेला मेझून घूव
प्रत्येक वेळा तुजे एक गुण हाजून वाढून जातो

Shayartalk

मराठी-शायरी-प्रेमाची

मला तुझ्या लकीराला माझ्या प्रेमा संगी गोष्टी करावाची आहे
आणि तीला पण मला तुझ्या प्रेमाचा गुलाम बनवायचे आहे

Shayartalk

शायरी मराठी sms

मराठी-शायरी-प्रेमाची

आम्ही तुम्हाला पहिली वेळा पाइला तेवा वेडपणा लागेल नाही
तो तेव्हा लागला
जेव्हा तुम्ही आमचे नाव घेतला

Shayartalk

आपलाला जो काय आवडत नसतो तो काळाबरोबर बदलता राहतो
पण जो आपला काळ ज बदलून टाकतो
तो म्हणजे प्रेम

Shayartalk

चला समझून घेतला माझा साठी तेंचा ह्रदयात भावना नाही
पण आम्ही तेंचा संगी प्रेम नाही करील हे गोष्ट खरी नाही 

Shayartalk

मराठी शायरी प्रेमाची

वेगवान हृदयाचा ठोका, समयाची शांतता आणि डोळ्यांमध्ये सहजता
हेच आहे जो प्रत्येक भेटला आपला प्रेमाची साक्षी देऊन राईला

Shayartalk

तुझी प्रतीक्षा, तुझा मेसेजाची प्रतीक्षा
आणि ती प्रतीक्षा ची प्रतीक्षा
आह, केवळा काम आहे माला

Shayartalk

तुझा पेक्षा लई सुंदर आहे इकळे
पण त्या सघळा मधे तुझा सारखी सुंदरता कोणात नाही

Shayartalk

गुलाब शायरी मराठी

मराठी-शायरी-प्रेमाची

हा स्वार्थी आहे भी
आणि खूब स्वार्थ आहे माला तुझा प्रेमा संगी

Shayartalk

आता त्याच्या डोळ्यांच्या स्थितीबद्दल काय बोलावे
प्रत्येक वेळा आमची हे चाईला थंडा करून देतो

Shayartalk

मराठी-शायरी-प्रेमाची

फकत हे गोष्ठ मुळे मला तुझा प्रत्ये एवळा प्रेम झाला आहे
का तुझा प्रत्येक फोटाला तो खुदानी
प्रत्येक वेळा त्याचा सांगलेला आहे

Shayartalk

मराठी शायरी प्रेमाची

मराठी-शायरी-प्रेमाची

प्रयत्न जर करील मी तुमचा संगी प्रेम करनाची
कोण्ती सजा मिळनार मला‌ तुमचा आशिक बनवा बदल

Shayartalk

मराठी-शायरी-प्रेमाची

सुंदरता तुमची असी प्रसरुण गेली
का तुमची सजवत प्रत्येक आरसाचा अभिमान बनून गेली

Shayartalk

मराठी-शायरी-प्रेमाची

आराम देऊन हे होठाला आज आपुन डोळा संगी गोष्ठी करते
नाव विनाचा हे संबंधला चल प्रेमचा नाव देते

Shayartalk

मराठी लव शायरी sms

फकत मला ज नाही तुमची हे सुंदरतानी वेळ लावला आहे
तुमची सजवत मुळे
हे आरसानला‌ पण वेळ लागला आहे
अप्सरा बरबर आमाला प्रेम करण्याची काही इच्छा नाही
पण काही करील आमी
तुम्हीं त्या अप्सरा पेक्षा छान‌ आहे

Shayartalk

आज ही खिड़की पण उघळण्या साठी उतसूक दिसुण राहीली
जेवाथुन तुमच्या केशा पासून होउन हवा इकळे आली आहे

Shayartalk

मराठी शायरी नवीन

तुझी काळजी‌ हे खुब ज छान भेट आहे
याचा लक्ष्य ठेवायचा प्रत्येक वेळा
हे सर्वांचा काम नाही

Shayartalk

मराठी-शायरी-प्रेमाची

जर तुझा फोटो पाहीला वर‌
तुनी टेक्स लावला राहतो
तर आम्ही नक्की च गरीब होऊन जाते

Shayartalk

मित्र मी आशा ठेवतो का तुम्हाला आमचा हे मराठी शायरी प्रेमाची आणि मराठी लव शायरी वर शायरी आवडली अशे. आणि जर तुम्हाला आमचा हे मराठी शायरी प्रेमाची थुन काही त्रास झाला अशेल तर तुम्ही मला सांगा आणि मी तेला सुधाराय्चा पूर्ण प्रयास करील.आमचा प्रयास फ़क्त असा आहे का तुम्ही आमची हे सर्व शायरी वांचा आणि जर तुम्हाला आमची हे शायरी आवडते तर तुम्ही आम्हाला संपर्क करायचा प्रयत्न करील आणि जर तुम्ही आमचा बरोबर काम करणार तर आम्ही पण त्याचा साठी तुम्हाला तुमचा कामा साठी पैसे पण दिल.तो जर तुम्हाला आमचा हां प्रयास आवडतो तर तुम्ही आमाला संपर्क करा 

आभार 

Spread the love

Leave a Comment